Blues จุดกำเนิดของของดนตรีอีกหลายประเภท

Blues จุดกำเนิดของของดนตรีอีกหลายประเภท

หากมีเพลงที่กำลังบอกเล่าความยากลำบาก ความคับแค้น เจ็บปวด เศรา้เสียใจ ให้กับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ Blues คงเป็นแนวเพลงที่อธิบายประโยคดังกล่าว ทำความรู้จักความเป็นมาของรูปแบบดนตรี ที่เป็นต้นแบบที่ทำให้เกิด รูปแบบดนตรีอีกหลายประเภท อย่างเช่น ฟังก์ โซล ริทึมแอนด์บล..

Back to Top