ข้อมูล Apple Watch Series 5

ข้อมูล Apple Watch Series 5

Apple Watch Series 5 เป็นสมาร์ทวอทซ์ ที่เป็นมากกว่าแค่บอกเวลา มาพร้อมฟังก์ชันอื่นๆที่สามารถใช้งานได้หลากหลาย เช่น เก็บข้อมูล การเดิน วัดการเต้นของหัวใจ กิจกรรมการออกกำลังกายต่างๆ วันนี้เราจะมาดูข้อมูลทั่วไปและข้อมูลทางเทคนิคของนาฬิกาเรือนนี้กัน Apple Watch มีก..

Back to Top